Bilgi işlem ve haberleşme teknolojisinde yaşanan hızlı değişim, gelişim ve sektörel liberalleşme ile birlikte piyasalar arasındaki sınırların kalkması, yeni finansal ürünlerin ve yapıların ortaya çıkmasına ve piyasadaki işlemlerin hukuksal boyutlarında önemli değişikliklerin gündeme gelmesine sebep olmaktadır.

HEK Avukatlık Ortaklığı olarak kurumsal müvekkillerimize proje finansmanı, yatırım kredileri, ihracat kredileri, işletme kredileri, teminat mekanizmaları ile satın alım finansmanı başta olmak üzere finansal kuruluşlarla yürütülen müzakere ve sözleşme süreçlerinde danışmanlık vermekteyiz.

Sınır ötesi işlemlerde tecrübe sahibi avukatlarımızla beraber müvekkillerimize yurt içi döviz kredilerine ek olarak yurt dışından temin edilen kredi kullanımlarına yönelik de tam kapsamlı hizmet vermekteyiz.