Günümüzde hızlı gelişen teknoloji ve hızla değişen moda anlayışı ile piyasalardaki üretim miktarı ve çeşitliliği hızla artmaktadır. Bu süreçte ticari işletmelerin ve eser sahiplerinin yeni ürünleri ve farklı buluşları hızla gün yüzüne çıkmaktadır. Bu alanda, müvekkillerimizin fikri ve sınai mülkiyet haklarının değerini yükseltmeyi ve haklarına maksimum korumayı temin etmelerini ve bununla birlikte haklarına ilişkin riskleri de minimuma indirmelerini sağlamaktayız.

Müzik, sinema, televizyon, resim, fotoğraf ve teknoloji gibi sektörlerdeki eser sahiplerinin fikri hakları ve çeşitli sektörlerdeki şirketlerin marka hakkı gibi sınai hakları ticari hayatta varoluşlarında hayati öneme sahiptir. Bu sebeple HEK Avukatlık Ortaklığı olarak müvekkillerimize her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını elde etmeleri ve korumaları için kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Bu kapsamda ekibimiz müvekkillerimize fikri ve sınai mülkiyet portföylerinin yönetimi, markalar başta olmak üzere her türlü sınai ve fikri mülkiyet haklarının tescili ve korunması, potansiyel uyuşmazlık riskinin minimize edilmesi amacıyla fikri ve sınai haklarının tescil edilebilirlik değerlendirmesi,, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, ve sair sözleşmelerin hazırlanması, mevcut mevzuatta açıkça düzenlenmemiş olan ve piyasadaki yeniliklerin başını çeken dijital platformlar ve sosyal medya platformları nezdinde telif hakkı koruması, tescille koruma altına alınmamış fikri ve sınai mülkiyet haklarının haksız rekabetin engellenmesi kapsamında korunması gibi başlıca hukuki hizmetler sunmaktadır.